Наука и джаджи

Джаджите, които ще бъдат излишни след 10 г.